Vos deixem el precs que els regidors del Partit Popular formulárem al govern socialista.

· Després de la queixes d’alguns comerços de la localitat, demanem que enguany es treballe per a posar en regla el bar de la piscina municipal. Sol·licitem que el bar tinga la pertinent llicència d’activitat així com tots els registres sanitaris que la llei contemple per a no generar competència deslleial als altres comerços.

· Sol·licitem que per a l’organització de la Carrera que s’organitza en festes es tinga en compte a l’Associació Benicorrer i que no succeïsca el que ha succeït enguany entre el regidor d’esport i l’associació.

· Demanem a l’equip de govern, que quan es requerisca al grup del Partit Popular estiga present en algun procés de selecció es tinga en compte el criteri del Partit Popular igual que conste la puntuació dels representants del nostre partit per a evitar les manipulacions dels socialistes.